13. que l'Islam té atenallat,
i ell se sap il·luminat.

14. Va i escriu amb profusió:
«Llibre de contemplació»,

15. «L'ordre de cavalleria»,
«Llibre de Santa Maria»

 
         
   
 

16. o aquell «Llibre del gentil»
i «Doctrina pueril»,

17. i la novel·la «Blanquerna»,
que a més d'un ens enlluerna,

18. perquè és monjo, bisbe, abat
i sant pare reformat,

 
         
   
 

19. que de vell deixa el papat
i ens escriu «D'Amic e Amat».

20. Quin heroi! Que tolerant!
Blanquerna era Superman!

21. Fèlix obre les parpelles
al «Llibre de meravelles».

 
         
   
 

22. Veu al «Llibre de les bèsties»
que el poder porta molèsties.

23. Per difondre la seva Art
Llull fa escola a Miramar

24. d'uns intrèpids missioners,
poliglots com els primers.

 
 
Text:Joan Vilamala · Dibuix: Jaume Gubianas · Edició: Escola Municipal de mallorquí de Manacor   http://www.auques.net