Crčdits

Dibuix: Jaume Gubianas

Text: Joan Vilamala

L'edició en paper d'aquesta auca ha estat possible gràcies al bon fer del Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí de MANACOR, a qui els autors expressem una vegada més el nostre agraïment.

Per a la versió portuguesa

Adaptação: Tatyana Nunes Lemos

Revisão final: Ricardo da Costa (UFES)


Deu propostes per a treballar
L'auca de Ramon Llull


1. Feu una llista de tots els noms de personatges reals o ficticis, que surten en l'auca i escriviu-ne una breu fitxa de presentació. ( Són: Jaume I, Blanca Picany, Crist, Blanquerna, Superman, Fèlix, Celestí V, i Felip el Bell de França )

2. Documenteu-vos sobre cada una de les obres que s'hi citen. De què tracten? A quin gènere pertanyen? De quan daten? etc. (En total una quinzena)

3. En l'Auca de Ramon Llull fem referència als següents noms de topònims, col·lectius, corrents literaris i fets històrics (us posem entre parèntesis el rodolí on apareixen): Palma o Ciutat de Mallorca (1) , Les conquestes de Jaume I (2), Lírica trobadoresca (4), Pelegrinatges a Sant Jaume de Galícia (8) i Rocamador (9), Puig de Randa (11), L'Islam (13), Miramar (23), Les missions (24), , Racionalisme filosòfic (25), La Sorbona de París (26,29) Tunis (30,47), Nàpols (32), Armènia i Terra Santa (36), Bugia (39), La Cartoixa de Vauvert prop de París (41) Viena del Delfinat (43) i el convent de Sant Francesc de Ciutat de Mallorca. ( 48). En unes deu ratlles, com a molt, per a cada un d'aquest temes, demostreu que coneixeu de què van glossant-los breument.

4. Definiu o bé esmenteu un sinònim per a cada un dels mots i frases fetes que hem extret de l'auca: gestes (2), senescal (3) fer-se el jornal (3) ser de bandera (4), ser un calavera (4), bordó de pelegrí (8), pregon (12), tenir atenallat (13), profusió (14), obrir les parpelles al món (21), fer escola (23), poliglot (24), aixecar el vol (28), desgavell (31), deixar-hi la pell (31), pren la mar (39), miscel·lània (42), fer anar de capoll (45), foll (45), finar (47).

5. Feu una taula cronològica de la vida i obra de Ramon Llull, posant en paral·lel els fets històrics i culturals més importants del seu temps.

6. Escolliu una pàgina o fragment de cinc obres de Llull i feu-ne el comentari de text.

7. Redacteu un text (mínim una pàgina completa) que justifiqui la importància de Ramon Llull.

8. Il·lustreu, amb dibuixos originals o bé amb fotocòpies de fotografies adequades, els rodolins de l'auca, si no tots, els deu o quinze que us semblin més adients.

9. Dibuixeu damunt d'un mapa la ruta dels principals viatges que va emprendre Llull.

10. Comenteu aquesta sentència de Ramon Llull i relacioneu-la amb la seva vida i obra: "Hom no deixa el creure pel creure, sinó per l'entendre".Pągina en construcció


Aquesta pągina (ja us en deveu haver adonat) s'estą construint de mica en mica.