el centre

histňria

ubicació

organització

El centre

El centre L'Alba és un centre educatiu i terapčutic concertat amb el Departament d’Educació i conveni amb el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Dóna atenció a nens i adolescents afectats de psicosi infantil, autisme, neurosis greus i problemes de personalitat. Comprčn una població assistida que va des de la primera infŕncia fins els 18 anys.

 

 

Història

El Centre L'Alba es crea per l'Associació de Pares L'Alba al Març de 1978.

Com consta en els seus Estatuts: “no percebrà cap benefici econòmic per a si mateixa ni per a les entitats relacionades amb ella, i totes les aportacions de socis, subvencions, beques, ajudes, etc., es dirigiran a la millor dotació de personal, equipaments i instal·lacions de la institució i a les consegüents millores en el tractament dels pacients” .

 

 

Ubicació

El Centre Especial L’Alba estŕ ubicat a la ciutat de Barcelona, concretament al barri de Sarriŕ.

Adreça:  C/ Iradier, 15. 08017-Barcelona.  Tel.Fax.: 93 418 36 76

Bus: Línies 22,64 i 75

 Sarriŕ

 

 

Organització

El centre compta amb dues àrees concretes d'actuació per a l'atenció integral dels pacients-alumnes:

  • Àrea clínica psiquiàtrica i terapèutica: A l'àrea clínica s'atén la totalitat d'usuaris, així com es mantenen reunions de seguiment amb les respectives famílies o tutors. La integren metges psiquiatres i psicòlegs clínics.

 

  • Àrea sociopedagògica: En l'àrea sociopedagògica, el Centre L'Alba disposa de 30 professionals: psicopedagogs, psicòlegs, mestres d'educació especial, pedagogs, tècnics d'inserció social i d'integració laboral, terapeuta ocupacional, musicoterapeutes, logopeda especialista en sistemes alternatius i augmentatius de comunicació (SAAC), psicomotricista, arteterapeuta.

Memòria breu 2009

 

Tornar a l’inici de la pàgina