projectes

 

TANDEM: TEATRE I COMUNITAT (curs 17-18)

EL PROJECTE consisteix en desenvolupar l’activitat artística de Teatre a l’escola des de la tècnica de teatre de moviment i text, l’expressió corporal i oral, la compressió lectora, la creativitat i el muntatge amb quatre blocs posant la èmfasis a la relació de l’escola amb la resta de la comunitat. Relacionant els diferents agents educatius i que formen part de l’entorn. El teatre com a eix que relaciona la comunitat.

Proposem realitzar el projecte al llarg de tot el recorregut escolar, distribuint l’experiència escènica en quatre blocs segon el nivell dels alumnes i els objectius de l’escola, a un ambient lúdic, creatiu, artístic i adient a l’etapa i nivell de l’alumne i al model de l’escola:

1. Teatre en Família amb P5 (5 sessions d’una hora) a l’octubre-novembre ‘17*

2. Teatre i Poesia amb 2n (5 sessions d’una hora) al novembre-desembre ‘17*

3. Teatre i Lectura en Veu Alta amb 4t (5 sessions d’una hora) al desembre ’17- gener-febrer ‘18

4. Teatre i Barri-Ciutat amb 6è (15 sessions d’una hora i quart) al febrer-març-abril-maig ‘18

*possibilitat de canviar aquesta activitat segon la necessitat de l’escola.

El projecte es realitza a l’escola Prat de la Manta de L’Hospitalet de Llobregat. Es tracta de portar a terme l’activitat de teatre en horari escolar amb els objectius de:

- Apropar el teatre al centre educatiu com un nou llenguatge.

- Donar una eina artística-participativa a la comunitat educativa. L’art escènic com eina aprenentatge a l’escola. Com un recurs pel docent.

-Apropar l’expressió corporal, parlada i teatralitzada als alumnes i mestres des d’un punt de vista actiu i artístic.

- Crear una xarxa entre la comunitat educativa.

- Treballar continguts i valors des d’una perspectiva nova i més activa-participativa.

- Redescobrir les relacions entre la comunitat educativa des d’un nou llenguatge.

- Reflexionar al voltant de l’expressió de l’alumne i dels recursos educatius que pot proposà el nou llenguatge artístic a l’escola.

- Enriquir el procés de creació dels professionals escènics i docents.

- Realitzar un projecte d’impacte emocional i artístic que pugui ser motor de la descoberta de les arts i contribueixi a l’èxit educatiu i a la cohesió social.

- Aprendre a explicar, escoltar i a construir històries.

- Experimentar noves formes de transmissió de coneixements més implicades amb l’entorn creatiu que puguin ser útils en les formes d’ensenyament i aprenentatge.

- Treballar aspectes essencials que l’escola ha d’acollir per acompanyar el procés de creixement de cada nena i de cada nen: El coneixement de les pròpies emocions i el reconeixement de les de l’altre. La necessitat de comunicar-nos i de millorar els nostres recursos expressius per fer-ho. L’enriquiment que suposa la cooperació amb els altres per tal d’assolir objectius compartits. El gaudir de la bellesa de l’acte creatiu.