contacta amb nosaltres

 

 

 

 

 

 

l'escola

L'escola Prat de la Manta cobreix l'etapa d'Educació Infantil de 3 a 5 anys i l'Ensenyament Primari de 6 a 12 anys. Està adscrita a tres instituts del barri de Santa Eulàlia, on l'alumnat que acaba la primària hi té assegurada la continuïtat en l'Ensenyament Secundari Obligatori fins als 16 anys (ESO)

La nostra escola ofereix un projecte pedagògic clarament definit, innovador i arrelat al barri que de manera resumida es basa en cinc grans aspectes:

ESCOLA CATALANA, que vol dir que l'aprenentatge és en català i amb àmplia experiència amb nens i nenes de procedència diversa.

ESCOLA COEDUCATIVA, que vol dir que el llenguatge, els jocs, el material pedagògic, les relacions, etc., són no sexistes.

ESCOLA DIVERSA, que siginifica tenir una organització que permeti atendre la diversitat i valorar-la com un element enriquidor per a tothom.

ESCOLA OBERTA, que vol dir que el coneixement del medi social i natural es construeix dins i fora de l'escola i, a més a més, amb un lligam estret amb els serveis i entitats del barri.

ESCOLA PARTICIPATIVA, que siginifica que l'entesa i la col·laboració fan de l'escola un projecte col·lectiu i il·lusionant de mares, pares, alumnes i professorat.

L'escola ofereix un projecte educatiu en què el nen i la nena és el protagonista del seu aprenentatge, que es basa en adquirir una actitud investigadora, reflexiva i crítica.

El diàleg i la tolerància són la base de la solució dels conflictes i el que permet una convivència respectuosa, coeducativa i integradora.

El progrés individual i col·lectiu de l'alumnat s'econsegueix respectant els diferents ritmes individuals d'aprenentatge i fomentant la cooperació i el treball en equip.

El professorat forma un equip estable i cohesionat amb una línia pedagògica clara, que facilita poder oferir una proposta educativa i diferenciada al nostre barri.

Les famílies són una part fonamental del projecte Prat de la Manta. És per això, que, durant tot el curs, el seu protagonisme fa de la nostra escola un espai familiar on tothom pot trobar un lloc per col·laborar al costat de l'alumnat i el professorat.

L' aprenentatge de les llengües és un factor especialment important en el projecte. El domini del català i del castellà amb alumnes catalanoparlants, castellanoparlants o d'altres parles, es reforça amb tots els mitjans de què disposa el centre.

Les noves tecnologies ocupen un paper destacat i estan incorporades de manera general en les diferents matèries.

equipaments

 

serveis

 

Menjador amb cuina pròpia
Acolliment de matí: de 8 a 9 h i de 16h 30m a 17h
Activitats extrascolars:
Casal "Quico Sabaté
Piscina: infantil i primària
Patinatge
Ball
Bàsquet
Futbol
Emocionart
Karate
Juguem en anglès

 

 

 

ampa

 

Què és l'AMPA? L'Associació de mares i pares de l'escola Prat de la Manta és un punt de contacte permanent entre les famílies i el professorat del centre i un bon mitjà per canalitzar les vostres iniciatives de cara a millorar diferents aspectes de l'escola.

Què fem? Per tal de complementar i enriquir la proposta educativa del centre,

Organitzem diverses activitats extrascolars.

Potenciem la nostra pròpia formació per tal de poder ajudar millor les nostres filles i els nostres fills en el camp de l'esducació (xerrades). A més, hem format comissions per diferents temes.

Ajudem a millorar la dotació de material de l'escola amb la compra de llibres per a la biblioteca i l'adquisició d'altres materials que puguin reforçar o ampliar els aprenentatges de les nenes i els nens.

Col·laborem en les despeses i en l'organització de les festes que celebra l'escola (Carnestoltes, Sant Jordi, Fi de curs,...) i en activitats escolars extraordinàries del centre, com per exemple, les Jornades que cada any es dediquen a un tema determinat.

Participem en la realització de la revista de la nostra escola (RPM).

Aportem les subvencions que podem obtenir de les institucions per ajudar a tirar endavant propostes innovadores i cobrir algunes necessitats.

Vols informar-te o associar-te?

Ens trobaràs tots els dijous de 16h 40m a 17h 30m al despatx de l'AMPA.

La quota són 18 € l'any per família.
La vostra participació econòmica servirà per fer realitat el que ens proposem. I també us veureu afavorides i afavorits amb descomptes en el pagament de llibres, activitats extrascolars, etc.