Edifici

L´edifici es va començar a construir durant el curs 1994-1995 i ja el vam poder estrenar durant el segon trimestre de curs 1995-1996. Està dissenyat de tal forma que totes les classes disposen d´uns finestrals enormes que a la vegada fan de portes i que donen al pati. Així les classes disposen de sol i claror durant tota la jornada escolar. Els departaments i sales de reunió s´han orientat a l´inversa. Són independents i alhora es comuniquen entre elles per portes. 
La distribució de les tres plantes és la següent: 

- A la planta baixa tenim: 

 • Les tres aules d´Educació Infantil que disposa cada una d´elles de pica i servei pels alumnes.

 • L´aula de psicomotricitat amb PDI.

 • Menjador.

 • Departament i tutoria d´Educació Infantil.

 • Local de l´A.M.P.A.

 • Magatzem de neteja.

 • Servei per alumnes, per mestres i personal de neteja.

- 1r pis: 

 • Sis aules d'Educació Primària.

 • Consergeria.

 • Secretaria.

 • Direcció.

 • Tutories de Primària.

 • Arxiu.

 • Aula ordinadors.

 • Serveis per alumnes i per mestres.

- 2n pis: 

 • Biblioteca.

 • Aula de religió.

 • Aula d´Educació Especial.

 • Aula d´anglès.

 • Aula de plàstica.

 • Aula de música i audiovisulas amb P.D.I.

 • Laboratori.

 • Sala de professors.

 • Serveis per alumnes i per mestres.

- També disposem de gimnàs amb lavabos i dutxes

Disposem d´ascensor.