INSTAL·LACIONS DEL CENTRE

  Vestíbul
Aules d'Educació Infantil  
Aula de P3 Aula de P3
Aula de P4 Aula de P4
Aula de P5 Aula de P5
 
Aula de Psicomotricitat Aula de Psicomotricitat i PDI
Aules de Primària  
Aula de Primer  
Aula de Segon  
Aula de Tercer  
Aula de Quart  
Aula de Cinquè  
Aula de Sisè  
Passadís 1r planta Passadís 1r planta
Passadís segona planta Passadís planta baixa
 
  Passadís planta baixa