INSTAL·LACIONS DEL CENTRE

  Aula d'informàtica
 
  Aula de música i PDI
 
   
  Biblioteca  
 
  L'espai dels contes.  
   
 
    Equip multimèdia del Punt Edu.
 
   
Torna a visita virtual