Municipi

El municipi de Sant Vicenç dels Horts està integrat a la comarca del Baix Llobregat. Té una extensió de 9,14 quilòmetres quadrats i una altitud mitjana de 22 metres. Es troba enclavat dins de la Serralada Litoral.
Es troba limitat a l´est pel riu Llobregat que el separa dels termes de Molins de Rei al nord i Sant Feliu de Llobregat al sud. L´oest del terme està format per muntanyes pertanyents a la Serralada Litoral i que donen lloc a turons de poca altura com són, de nord a sud: Puig Castellar (189m), Puig Perdiguer (257m), Puig Gallina (271m)- ja en el terme de Cervelló, sobre l´ermita del Remei-, Puig Rocabruna (301m) i les Penyes Campmanyes (212m). Al sud del terme es troba el Montpedrós o Muntanya de Sant Antoni (304m), fronterer amb els termes de Torrelles de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló, on actualment s´aixeca l´ermita de Sant Antoni, edificada sobre les runes del castell Nou de la baronia de Cervelló.

El clima és estrictament mediterrani, caracteritzat per l´escassetat de precipitacions i la seva irregular distribució al llarg de l´any. Uns estius secs i calorosos i uns hiverns suaus.

Sant Vicenç es troba situat de ple, en el domini potencial de l´alzinar litoral i la part baixa ( entre la carretera de Sant Boi i el llit del riu Llobregat) del terme és una zona de domini potencial del bosc de ribera, en concret de l´Albereda litoral.
La fauna local es troba a l´actualitat alterada. No obstant encara persisteixen animals com: Porcs senglars, teixons, talps, guineus i esquirols.

El poble té una gran tradició agrícola, com el seu mateix nom indica. Es sabut que Sant Vicenç és el patró de les vinyes i dels vinaters. Però tot i així va experimentaqr una forta regressió la pràctica agrícola en base a un creixement de la industrialització com gairebé la  totalitat de les localitats del Baix Llobregat.

Resum extret del llibre "Sant Vicenç del Horts Aproximació a l´estudi del medi natural i social"