ACTIVITATS NATURALS I SOCIAL - CS
CONEIXEMENT DEL MEDI
El cos humà
Mapes interactius
Zoo
Dia o nit
L'aparell digestiu
L'esquelet
Jocs amb aigua
Video del Parc de St Llorenç
 
Naturals - 5è
Naturals - 6è
Socials - 5è
Socials - 6è
HISTÒRIA
Evolució humana
Joc de la Prehistòria 1
Joc de la Prehistòria 2
Joc de la Prehistòria 3
Joc de la Prehistòria 4
La vida a Egipte
Les piràmides
Roma i els seus domins
La ciutat medieval
El camp: edad mitjana
Barcelona medieval
La edad media
11 de setembre 1714
MEDI SOCIAL
Edu 365
Relleu
Escala gràfica
Escala gràfica - 2
Temps i clima
Les estacions
Estacions i temps
Les estacions de l'any
Les formes del relleu
El relleu
Quan plou... un riu
Riu - erosió fluvial
MEDI NATURAL
El cos humà
El món animal
El medi vegetal
Aigua
Ciències
Ecologia
La natura
L'Univers
La salut