Centre públic d'ensenyament. Imparteix segon cicle d'educació infantil i primària del barri de les Corts.