Sortides

 

SORTIDES I ACTIVITATS

Curs 2017/2018

   

En aquesta pàgina trobareu el llistat de sortides i activitats complementàries que realitzarà cada cicle durant el curs 2017/2018.

Ja que poden haver-hi moltes modificacions durant el curs, l'escola seguirà avisant d'aquestes activitats amb els canals de comunicació utilitzats actualment: comunicats i notes a l'agenda des de les respectives tutories. També es realitzen altres tallers i activitats complementàries a l'aula.

 
També us mostrem totes les sortides fora del centre que es van realitzar i que van estar aprovades pel Consell Escolar el curs passat:
  Sortides aprovades el curs passat (2016-2017)