.

 

TRETS D'IDENTITAT

Valorem el desenvolupament físic, emocional i social dels infants i vetllem per la seva salut, ja que és la base de la maduresa escolar. Donem molta importància al cos com a vehicle d'aprenentatge i també a les vivències de benestar que puguin generar a l'escola.

Creiem en la importància de les impressions sensorials i per això, a infantil, afavorim l'ús de materials naturals i, a primària, la bellesa en l'aprenentatge.

 

aaa

.

PILARS PEDAGÒGICS

Valorem com a pilar d'escola d'introduir els continguts sense pressa, tot respectant les etapes evolutives de l'infant. Tenim molt present que l'aprenentatge es pot realitzar per diferents vies d'entrada (visuals, auditives, kinestèsiques) i és per això que partim de les intel·ligències múltiples per tal d'acollir cada alumne en funció de les seves capacitats.

Creiem que la millor etapa per aprendre la lectoescriptura i la numeració és el cicle inicial, i és aquí on introduïm les lletres i els números, a través d'imatges (contes i dibuixos) i moviment.

.

OBJECTIUS EDUCATIUS

Prioritzem les relacions entre tots els membres de l'escola, ja que educar és un fet social. Per això a infantil barregem nens i nenes de tres, quatre i cinc anys durant tota la jornada escolar. Paral·lelament, a primària fomentem el teatre i l'educació artística (música, plàstica, educació física) a través de grups flexibles i donem molta importància al pati com a espai privilegiat de benestar que fomenta la cohesió social.

Prioritzem exercicis corporals que ajudin a una maduresa física, ja que partim que el cos és el vehicle d'aprenentatge. A infantil es treballa cada dia  patrons de moviment (gateig, reptacions...), passar l'escala horitzontal, psicomotricitat. A primària, diàriament, es fan exercicis d'equilibri i de moviment. 

 

CRITERIS D'ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

Respecte a l'horari, es busquen franges llargues per no realitzar aprenentatges gaire diferents en un dia.

Es dóna prioritat al treball de dos mestres dins de l'aula, així com la utilització dels reforços dins de l'aula.

A primària dins de l'horari es destina un espai comú on tenen cabuda totes les propostes artístiques.

 

 

aaaa

PROJECTES

Projecte de psicomotricitat  a infantil i cicle inicial. 

Projecte l'hort d'en Bernat, per infantil i primària.

Projecte d'educació artística per a primària.

Activitat de piscina a cicle inicial i sisè.

Activitat de Flic-flac circ a cinquè.

Colònies a final de cicle:  P5, 2n, 4t o 6è.

Celebració de festes populars i altres.

Revista voladora (dos a l'any).

.

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ

Participació en activitats organitzades pel PAE (Programa d'Activitats Escolars de l'Ajuntament de Barcelona).

Participació en activitats organitzades pel districte Sants-Monjuïc: cantata de quart, jocs florals del districte...

Col·laboració AFA i escola en diferents activitats:  festes, portes obertes...

 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Podeu consultar el document AQUÍ

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC

Actualment ens trobem en procés de revisió del Projecte lingüístic. Podeu consultar el document AQUÍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA CAVALL BERNAT Rambla Badal 113, 08014 BARCELONA . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. ... ..CONTACTEU: 933322930 ..-Correu: a8046293@xtec.cat

PÀGINA D'INICI