Informacions i novetats

 

JORNADA DE PORTES OBERTES:

El proper dimarts dia 3 de Maig a les 16,45 hores.

 

QUOTES

Es paga una quota mensual de setembre a juny ( ambdòs mesos inclosos).El seu import s'actualitza cada curs, d'acord amb les directrius del Departament d' Educació, i el pagament s'efectua a través del banc.

Pel curs 2004-2005 són: 70 euros d'estada i 83 euros de menjador.

BEQUES

Es concedeixen beques totals o parcials adreçades a aquelles famílias que acreditin documentalment una situació socioeconómica que dificulti el pagament de la quota, i famílies nombroses


Més informació de quotes i bonificacions.