Qui som?

Les llars d’infants del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya som centres educatius que atenem nens i nenes d’edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys, i que juntament amb les seves famílies ajudem al desenvolupament harmònic de la personalitat de l’infant, tenint en compte els aspectes físics, psíquics, afectius i socials, en un ambient estimulant i afavoridor de llur autonomia.


L’equip responsable de dur a terme la tasca educativa està format per :
  • un/a director/a
  • un/a educador/a per grup classe.
  • un/a educador/a de suport funcional i tècnica, per a cada 4 aules.
  • una monitora cada dues aules, diariament de 12 a 15 h.
  • personal de neteja, cuina i manteniment.