Escola Infantil  CHILDREN'S PARK  Llar d'Infants   

 

En aquesta unitat de programació, ens basem molt especialment en l'observació directa, l'experimentació i la manipulació, per aconseguir els objectius fixats, a través d'activitats lúdiques i significatives. Busquem sempre que les activitats siguin atractives pels infants, motivadores, fent us de la imatge com a element de suport a la diversitat de l'aula. Totes les activitats que es proposen han de ser viscudes pel nen/a, perquè és la manera en que prenen sentit i tenen un significat. Treballem un personatge central (Exemple:  Groc - Rinxols d'Or) i al seu entorn muntem tota mena d'activitats, que sempre siguin engrescadores, alegres i col·lectives. A totes les classes celebrem..... el dia del Color !

En esta unidad de programación, nos basamos muy especialmente en la observación directa, la experimentación y la manipulación, para conseguir los objetivos fijados, a través de actividades lúdicas y significativas. Buscamos siempre que las actividades sean atractivas para los niños/as, motivadoras, haciendo uso de la imagen como elemento de soporte. Todas las actividades que se proponen han de ser vividas por al niño/a, porque es la manera en que toman sentido y tienen significado. Trabajamos un personaje central (Ejemplo: Amarillo - Ricitos de Oro) y alrededor montamos toda clase de actividades, que siempre sean atractivas, alegres y colectivas. En todas las clases celebramos..... el día del Color !

 

La Festa del Color........   GROC !!!  / AMARILLO !!!    

La Festa del Color........   VERMELL !!!  / ROJO !!!   
La Festa del Color........   BLAU !!!  /  AZUL !!!    
La Festa del Color........   VERD !!!  / VERDE !!!   

PAG. PRINCIPAL

ACTIVITATS

ACTIVIDADES