Escola Infantil  CHILDREN'S PARK  Llar d'Infants   

   SERVEIS DE QUALITAT   

&
Ampli horari i dotze mesos de servei (OBERT TOT L'ANY), amb atenció individualitzada
i un ambient agradable i acollidor, ric en estímuls de tota mena.
Amplio horario y doce meses de servicio (ABIERTO TODO EL AÑO), con atención
individualizada y un ambiente agradable y acogedor, rico en estímulos de toda clase.

 

Assessorament

Psicopedagògic

Educadores

especialitzades

Educació Infantil

 

Assessorament

 pediàtric

 

Transport Escolar

 

 

Cuina Pròpia de l'Escola

Estimulació i Psicomotricitat 

Colònies d'Estiu

 

Excursions i Sortides

Jocs de Pati

 

Anglès

 

Natació

 

Dansa

 

Informàtica

Un projecte educatiu propi, fruit de més de 25 anys d’experiència, 
avalat per l’ampli número de famílies que ens han dipositat la seva confiança.
Un proyecto educativo propio, fruto de más de 25 años de experiencia, 
avalado por el amplio número de familias que nos han depositado su confianza.
PAG. PRINCIPAL

INSTAL·LACIONS

INSTALACIONES

FESTES

FIESTAS

ACTIVITATS

ACTIVIDADES