Escola Infantil  APOLO 10  Llar d'Infants   

   SERVEIS DE QUALITAT   

Ampli horari i dotze mesos de servei (OBERT TOT L'ANY), amb atenció individualitzada
i un ambient agradable i acollidor, ric en estímuls de tota mena.
Amplio horario y doce meses de servicio (ABIERTO TODO EL AÑO), con atención
individualizada y un ambiente agradable y acogedor, rico en estímulos de toda clase.

 

Assessorament

Psicopedagògic

 Educadores

 especialitzades

 Educació Infantil

  

  Assessorament

  pediàtric

        Gran Pati  

 

    Cuina Pròpia de l'Escola

 

Estimulació i Psicomotricitat 

Colònies d'Estiu

 

Excursions i Sortides

Jocs de Pati

Anglès

Natació

Dansa

Informàtica

Un projecte educatiu propi, fruit de més de 30 anys d’experiència, 
avalat per l’ampli número de famílies que ens han dipositat la seva confiança.
Un proyecto educativo propio, fruto de más de 30 años de experiencia, 
avalado por el amplio número de familias que nos han depositado su confianza.
PAG. PRINCIPAL

INSTAL·LACIONS

INSTALACIONES

FESTES

FIESTAS

Fotos Activitats

Fotos Actividades