RECONEIXEMENT DE ROQUES
A continuació teniu el llistat d'algunes de les roques que poden sortir en l'examen de reconeixement. Recordeu que de cada mostra (unes 30) caldrà dir-ne el nom, el grup i el subgrup al que pertany.

SEDIMENTÀRIES
 

Detrítiques

No detrítiques
  1. Evaporítiques
  1. Carbonatades
  1. Silíciques
  1. Carbonoses o orgàniques


i alguna altra que em deixo
 

MAGMÀTIQUES

Plutòniques


Filonianes


Volcàniques

METAMÒRFIQUES

Pissarra/Esquist
Gneis
Marbre
Cornubianita
Migmatita

 

retorn