Dissolució: Una dissolució és una barreja homogènia formada per al menys dues substàncies, una de les quals actua com a dissolvent (la que està en major proporció) i les altres com a soluts (que es troben en menor proporció)