Electró: Part constitutiva de l'àtom caracteritzada per tenir càrrega elèctrica negativa i una massa gairebé zero comparada amb la massa de la resta dels components de l'àtom (neutró i protó).
Segons el S.I. d'unitats l'electró té una càrrega elèctrica de -1,602 x 10-19 C i una massa de 9,1095 x 10-31kg