Isòtop: S'anomena isòtops a les varietats atòmiques d'un mateix element. La diferència rau en  el nombre diferent de neutrons de què consta cada isòtop. Els isòtops tenen el mateix nombre atòmic però diferent nombre màssic.