Neutró: Part constitutiva de l'àtom caracteritzada per tenir càrrega elèctrica nul·la i una massa gairebé igual a la del protó, aproximadament 1 uma (unitat de massa atòmica). Segons el Sistema Internacional de mesura té una massa de:
1,675 x 10-27 kg