Nucli atòmic: L'àtom posseeix una zona central, el nucli, on es localitzen els protons, partícules amb càrrega positiva, i els neutrons, sense càrrega elèctrica. Totes dues partícules posseeixen gairebé la mateixa massa. El nucli ocupa un volum molt petit del volum total de l'àtom. Si l'àtom fos una esfera de 10 m de radi, el nucli només tindria les dimensions d'un perdigó d'1 mm de radi.