Reacció química: En una reacció química es trenquen els enllaços de les substàncies inicials (reactius) i es formen altres enllaços en les noves substàncies (productes).