Taula periòdica: Sistema d'ordenació dels elements químics, on es té en compte les propietats d'aquests a l'hora de situar-los gràficament en una taula.
N'hi ha una d'estupenda a la següent adreça d'internet:
http://www.stanford.edu/~glassman/chem/pt.htm