La Castellassa s/n 08227 Terrassa
Telf: 937851143 FAX 937315113 www.xtec.cat/iescavallbernat-terrassa
E-mail: a8053251@xtec.cat

 

QUÈ ÉS L'AMPA?
L' AMPA és l'entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l'escola i/o institut. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els nois i les noies.

COM S'ORGANITZA L'AMPA?
S'organitza mitjançant la junta de govern, formada per un president, un vice-president, un secretari, un tresorer i   els vocals. Cal destacar que per ser membre de la junta no es necessita cap requeriment especial, només cal tenir ganes de col·laborar i de dedicar una part del temps lliure en l'organització de les diferents activitats que l'AMPA organitza. Són moltes les raons que justifiquen la participació dels pares i mares en l'AMPA. En qualsevol cas podem contribuir fent-nos socis i assistint a les activitats que organitza, o bé participant en alguna de les comissions o essent representat de l'AMPA en el Consell Escolar.