La Castellassa s/n 08227 Terrassa
Telf: 937851143 FAX 937315113 www.xtec.cat/iescavallbernat-terrassa
E-mail: a8053251@xtec.cat

 

Què volem?

• Proporcionar als nois i noies una formació plena que els permeti crèixer com a persones responsables i solidàries.
• Oferir un ensenyament actiu i de qualitat.
• Fomentar les sortides i visites culturals.
• Afavorir la participació de l’alumnat.
• El català com a llengua vehicular i d’ensenyament
• Idiomes: Anglès i Francès


Estudis que es poden fer:

Ensenyament Secundari Obligatori

Batxillerats:
• Ciències de la Natura
• Humanitats i Socials
• Tecnològic
• Relació Família – Institut
• Reunió general per presentar el curs
• Entrevistes individuals amb el tutor/a
• Associació de Mares i Pares (AMPA)
• Seguiment individual de l'alumnat.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cuina i Sala


Orientació acadèmico-professional

Assessorament psicopedagògic

Control diari d’assistència

Horari de Batxillerat: de 8.15 a 14.45

Instal·lacions 
• 2 Aules d’Informàtica
• Internet i Multimèdia
• 2 Aules de Tecnologia
• Aula Taller
• Laboratori d’Idiomes
• Laboratori de Biologia i Geologia
• Laboratori de Física i Química
• Biblioteca
• Pistes Esportives i Gimnàs
• Aula de Música
• Aula de Visual i Plàstica

Servei de Menjador i Bar amb cuina pròpia

Activitats Extraescolars organitzades per l’ AMPA

Culturals: Teatre, Guitarra,...

Esportives: Bàsquet, Fútbol, Voleibol, Atletisme, Tennis taula, korfbal,...