ENSENYAMENTS

Educació Secundària Obligatòria (2 línies)

Primer: 2 línies

Segon: 2 línies

Tercer: 3 línies

Quart: 2 línies

 

Batxillerat (2 línies)

Ciències i tecnologia

Humanítats i ciències socials

FULLETS INFORMATIUS

Batxillerat 2011

Batxillerat Treball de recerca 2011

Professorat

39 professors/professores

 

Alumnat

250 alumnes/as