PROJECTE EDUCATIU

El nostre projecte educatiu de centre està basat en un concepte d'institut on l'alumnat creix com a persona a nivell d'aprenentatges i de maduresa en la convivència i en el respecte.

Les nostres prioritats:

Pla d'acció tutorial. Tutoria i seguiment individualitzat de l'alumnat.

Foment pel compliment de les normes de convivència a fi de garantir l'ambient d'estudi necessari.

Educació en els valors.

Visió integradora i d'atenció a la diversitat.

Participació de l'alumnat en el funcionament del centre.

Col.laboració de les famílies en el seguiment educatiu i acadèmic dels seus fill/filles.

Comunitat educativa:

El nostre centre considera bàsic el paper de la comunitat educativa: professorat,alumnat i família, per tant fomentem la participació dels pares i mares a les reunions, sobre el funcionament del centre i tambè del seguiment dels seus fill/filles. Tot això és bàsic per aconseguir la nostra finalitat com a centre educatiu, l'èxit académic i personal dels alumnes.