Matemàtiques amb Jclic
Primària: Cicle Inicial .
Figuras. Geometria. EI i CI. Activitats de lògica. EI i CI.
Matemàtiques al parvulari i cicle inicial. La familia del 100. 2n EP.
Cálculo mental del 1 al 100 con resolución de problemas. EP. A sumar. CI.
Numeritos. Cálculo. CI. Problemes de càlcul mental. CI i CM.
Numeración. CI i CM. Sumas. CI i CM.
Fem problemes del Quinzet amb la Formiga Matemàtica. EP. Pasatiempos matemáticos 1. CI.
Sèries numèriques senzilles. CI i CM. El superdòmino. CI i CM.
Ordenar Nombres. CI. L'oca matemàtica. CI i CM.
Jeroglífics matemàtics. Càlcul. CI i CM. Sèries de càlcul. CI i CM.
Mesurem el temps. CI i CM. La numeración del 1 al 100. CI.
Actividades de geometría para primaria. CI i CM. Producte cartesià. EI i CI.
Encreuats de càlcul mental. CI i CM. Euros. EP.
L'Euro, què és això? EP. Fem problemes al cicle inicial.
Problemes de càlcul mental basats en "El quinzet" - 1. EP. Problemes de càlcul mental basats en "El quinzet" - 2. EP.
Activitats de càlcul mental per a primària. EP. Activitats de numeració per al cicle inicial de primària.
El nom dels nombres. EI i CI. Gimcana del coneixement - CI.
Activitats d'enriquiment intel·lectual. EI i EP. Treballem l'Euro a cicle inicial
Gimcana del coneixement - Diversos. CI.  
Primària: Cicle Mitjà .
Mesures usuals de longitud. CM i CS. Aprengeo. Geometria. CM i CS.
Actividades de matemáticas. CM. Introducción a las fracciones. CM.
Les taules de multiplicar - 3 Las tablas de multiplicar - 2
Las tablas de multiplicar - 1 Repassem les taules de multiplicar.
Les taules de multiplicar. L'Euro: una nova moneda.
Cálculo mental del 1 al 100 con resolución de problemas. EP. Matemáticas 4º de primaria. CM.
Geometria plana. CM i CS. Divisiones. CM.
Multiplica i multiplica. CM. Els números romans. CM i CS.
Problemes de càlcul mental. CI i CM. Numeración. CI i CM.
Pasatiempos matemáticos. CM i CS. Triangles i quadrilàters CM i CS.
Sumas. CI i CM. Fem problemes del Quinzet amb la Formiga Matemàtica. EP.
El Euro. CM i CS. Simetrías. CM i CS.
Sèries numèriques senzilles. CI i CM. El superdòmino. CI i CM.
Arrodoniment i estimació. CM i CS. L'oca matemàtica. CI i CM.
Quadrats de 10 i triangles de 15. CM. Jeroglífics matemàtics. Càlcul. CI i CM.
Pesa pensant. CM. Sèries de càlcul. CI i CM.
Mesurem el temps. CI i CM. Las operaciones - 2. Mult i Div. 4t EP.
L'Algoritme de la divisió. CM. Las operaciones. CM.
Matemáticas para el 2º Ciclo de Primaria. CM. Quadrats màgics. CI i CM.
Sistema métrico decimal. CM i CS. Actividades de geometría para primaria. CI i CM.
Fitxes amagades. CM. Euros. EP.
L'Euro, què és això? EP. Circumferències i cossos geomètrics. CM i CS.
Problemes de càlcul mental basats en "El quinzet" - 1. EP. Problemes de càlcul mental basats en "El quinzet" - 2. EP.
Numeració romana. CM i CS. Activitats de càlcul mental per a primària. EP.
PEMSA: Programa d'Entrenament Mental. Diversos. EP. Gimcana del coneixement - CM.
Activitats d'enriquiment intel·lectual. EI i EP. Iniciació als escacs. EP.
Gimcana del coneixement - Diversos. CM. Escacs. EP.
Primària: Cicle Superior .
Mesures usuals de longitud. CM i CS. Aprengeo. Geometria. CM i CS.
Prisma cálculo. CS. Fracciones y operaciones con fracciones. CS.
Operaciones con números enteros. 6è EP. Divisiones con decimales. CS.
Cálculo mental del 1 al 100 con resolución de problemas. EP. Geometria plana. CM i CS.
Los números racionales: las fracciones. CS. Els números romans. CM i CS.
Potencia. CS. Bingo matemàtic. CS.
Activitats de matemàtiques 5è d'EP. Activitats de matemàtiques 6è d'EP.
Eurobingo. CS. Pasatiempos matemáticos. CM i CS.
Triangles i quadrilàters CM i CS. €psilon, €psilon! CS.
Fem problemes del Quinzet amb la Formiga Matemàtica. EP. El Euro. CM i CS.
Simetrías. CM i CS. Arrodoniment i estimació. CM i CS.
Calcula, calculadora. CS. Encreuats. CS.
Fracciones - 2 Fracciones - 1
Graelles Matemàtiques. CS. Matemáticas - 6º primaria. CS.
Sistema métrico decimal. CM i CS. Geoclic. CS i ESO.
Euros. EP. L'Euro, què és això? EP.
Circumferències i cossos geomètrics. CM i CS. Numeració romana. CM i CS.
Problemes de càlcul mental basats en "El quinzet" - 1. EP. Problemes de càlcul mental basats en "El quinzet" - 2. EP.
Activitats de càlcul mental per a primària. EP. Activitats de matemàtiques del grup "Interface". CS:
El garbell d'Eratòstenes. CS. Fraccions, múltiples i divisors. CS.
Activitats d'enriquiment intel·lectual. EI i EP. Gimcana del coneixement - CS.
PEMSA: Programa d'Entrenament Mental. Diversos. EP. Iniciació als escacs. EP.
Gimcana del coneixement - Diversos. CM. Escacs. EP.
Endarrera