El bosc
Cal Diable
Ajuntament
Collserola
La Panxa del Bou
 
c/Estrella, 25 - 08201 Sabadell
Tel. 93.725.15.81