LA LLEGENDA D'AIGUAVIVA: LA ROCA DALMAUA 
Lletres fetes pels nens i nenes de P-3. Dibuix d'en Borín de P-4
Maig de 2003