CICLE SUPERIOR

 

1r (cinquè)

 

MATÈRIA

EDITORIAL

TÍTOL

Ll. Catalana

Vicens Vives

Nou Bufi 5

Llengua i literatura

Món de colors

Ll. Castellana

Cruïlla

Lengua castellana 5

Leer y escribir

Projecte 3.16

Matemàtiques

Vicens Vives

Matemàtiques 5

Món de colors

Medi

Vicens Vives

Medi 5

Món de colors

Anglès

Mcmillan

Bugs world 5

Pupilís book i activity book

Ensenyaments Alternatius

Claret

Si us plau / Educació emocional i en valors 5

Religió

Claret

Fes-te a la mar

Llibre de lectura

Grumets Galera

El zoo díen Pitus

       

CICLE SUPERIOR

 

2n (sisè)

 

MATÈRIA

EDITORIAL

TÍTOL

Ll. Catalana

Vicens Vives

Nou Bufi 6

Llengua i literatura

Món de co

lors

Ll. Castellana

Cruïlla

Lengua castellana 6

Leer y escribir

Projecte 3.16

Matemàtiques

Vicens Vives

Matemàtiques 6

Món de colors

Medi

Vicens Vives

Medi 6

Món de colors

Ed. per la ciutadania

Santillana

Ed. per a la ciutadania

Cicle superior primària

Projecte La casa del Saber

Anglès

Richmond

MegaZoom6

.Student's Book

.Activity Book

Ensenyaments Alternatius

Claret

Si us plau / Educació moral i en valors 6

Libre de lectura

Grumets Galera

Les dues vegades el Baró Lamberto. (Rodari)