Notícies i Actes Institucionals


 

Susan Stainback en unes jornades de formació a la Facultat d'Educació

Durant els dies 14, 15 i 16 de febrer, es van reunir a la Facultat d'Educació els sis grups de recerca que formen la Xarxa Interuniversitària de Recerca sobre "Atenció a la diversitat d'alumnes en una escola per a tothom". Van ser unes  sessions internes de formació per  a aquests grups de recerca, que comptaren amb  la presència de  la prestigiosa investigadora Susan Stainback, professora de la Universitat de Iwoa (USA) i especialista en  temes de diversitat i escoles inclusives.

Les Jornades s'organitzaren de la manera següent: El dia 14, es dedicà a una sessió de treball intern dels grups de la xarxa i els principals investigadors de cada grup presentaran els diferents  projectes que s'estan portant a terme.

El segon dia (15 de febrer) va tenir lloc un seminari de formació, només per als grups de la xarxa, en el qual la professora Susan Stainback presentà les quatre ponències: "Educació inclusiva: definició, antecedents i principis"; "Elements crítics en el desenvolupament de l'escola inclusiva"; "Procediments i pràctiques que promouen l'escola inclusiva", i "Planificació per al desenvolupament de l'educació inclusiva". Després de cada ponència es va desenvolupar un interessant debat sobre el tema que s'ha tractat.

El tercer dia (16 de febrer)  es dedicà l tema "Intervenció psicopedagògica i escola inclusiva". Conferència a càrrec de Susan Stainback sobre "Escoles inclusives: situació actual i els principals reptes que plantegen" i  la presentació de comunicacions, a càrrec de diferents membres de la xarxa temàtica sobre les línies de recerca d'aquesta. La Jornada va restar oberta a tots els professors universitaris, professionals de l'educació i estudiants de psicopedagogia.

Aquesta xarxa temàtica va ser reconeguda pel Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya el gener del 2000 i s'inscriu dins el II Pla de Recerca de Catalunya. La formen sis grups, dos dels quals procedeixen de la Universitat de Vic, un de la Universitat de Lleida, un de la Universitat de Girona, un de la Universitat de les Illes Balears i un de la Universidad de Múrcia.