http://www.rosasensat.org/perspectiva/pe_258.html

 

Presentació del monogràfic

Mohamed Chaib

Associació Ibn Batuta

D’uns anys ençà un grup d’escoles amb voluntat de millorar la seva tasca s’agrupen sota el nom d’escoles inclusives/efectives. Es tracta d’un grup d’escoles de Catalunya i també de fora. Perspectiva Escolar, que des del seu inici aposta clarament per la millora de l’educació i de l’escola, és receptiva als esforços i propostes dels mestres adreçats a aquest fi. Per això ha recollit en aquest monogràfic algunes experiències i reflexions d’unes quantes de les escoles que s’aixopluguen sota el nom d’«escoles efectives/inclusives».

 

L’escola inclusiva: un aprenentatge efectiu
per a tots els alumnes

Berta Faro

Montserrat Vilageliu

CEIP Dr. Fortià Solà de Torelló

 Les autores ens expliquen l’experiència d’una escola inclusiva. Exposen el procés de com atenen els alumnes amb dificultats i quines pautes segueixen per millorar l’ensenyament de tots els alumnes.

 

Col·laboració entre una escola ordinària i una escola d’educació especial. Un pas cap a la inclusió

CEIP Lanaspa-Giralt / EEE Crespinell

 Mariona Torredemer Taló

Directora de l’escola d’educació especial Crespinell (Terrassa)

Treballar plegats implica compartir espais i activitats i fomentar la relació entre alumnes amb capacitats diferents, però sobretot implica la relació entre dos claustres amb personalitats diverses i entre dues escoles que tenen el seu propi tarannà i el seu propi estil.

 

Cap a la millora de l’eficàcia de l’escola

Jaume Carbonés

Montse Castells

Josep Font

Robert Isas

 
CPT l’Estel, EAP d’Osona i Universitat de Vic

Aquest article se situa plenament dins de la perspectiva d’intentar esbrinar quins són els components que fan possible que les escoles canviïn i millorin en temps difícils. Així doncs, l’article té dos objectius. En primer lloc, exposar un model d’escolarització efectiva elaborat a la comarca d’Osona. En segon lloc, valorar la seva aplicació en dues escoles i comentar el resultats obtinguts.

 

Un abordatge nou per a la reforma escolar

 
Josep Font i Roura

CPT L’Estel i Universitat de Vic

Aquest article té una doble finalitat. La primera, fer una aproximació a aquells supòsits i enfocaments que fan possible que les escoles adquireixin la capacitat de fer front als canvis. La segona, suggerir una sèrie d’implicacions pràctiques que les escoles haurien de tenir present a l’hora de fer propostes de millora.