biografia
Francesc Coll i Guitart, va néixer el 18 de maig de 1812 a Gombrèn (Ripollès), era el desè, i últim, fill d'unGombrèn (Ripoll) cardador de llana. Des de ben jove, es va dedicar a la formació d'infants. Ho conjugava amb la formació sacerdotal al Seminari de Vic, on va entrar amb només onze anys. Tanmateix, el 1830, entra a l'Ordre de Predicadors en Convent de Girona  el convent de Girona. Fa la professió solemne i  rep el diaconat, fins que, cinc anys més tard,  l'exclaustració dels religiosos provoca que hagi de viure fora del convent. Però, malgrat tot, no va renunciar mai a la professió dominicana.
El nou sant de l'Església va rebre el presbiteri amb el títol de “pobresa” el 1836. Va ser destinat al ministeri parroquial i, després, a la predicació itinerant, com demana el carisma dominicà. El Pare Coll va passar quaranta anys predicant per Catalunya. Entre els textos de tall biografic destaquen la «intenoves en els llocs msa predicació», en esdevenint un «instrument important de la renovació religiosa d'aquella societat». Francesc Coll va ser nomenat director de l'ordre segrat dominicana el 1850. Va impulsar un projecte de formació cristiana de les jés pobres. D'aquesta manera, va impulsar la congregació de Germanes Dominiques de l'Anunciata el 1856. El Pare Coll va morir a Vic el 2 d'abril de 1875 i allà es venera el cos a la casa mare de la congregació. Des de 1869 va estar malalt, patint ceguesa.Imatge del Pare Coll
Obra educativa
El Pare Coll va determinar que les germanes de la congregació es dediquessin als nens i joves més necessitats. Així, les primeres comunitats van ser dirigides a zones de la Catalunya rural treballant en l'escola pública. Tanmateix, en els primers anys, i fruit de contextos sociopolítics la revolució de setembre de 1869 va provocar que les religioses marxessin d'aquesta tipología d'escoles i fundessin col·legis privats, molts d'ells a redós de les fàbriques tèxtils de Catalunya, que vivia l’efervescència de la Revolució industrial.
Igual que en altres congregacions religioses, l'impuls d'una acció social comença en l’àmbit local i, amb el temps, l'abast és internacional. Després de fundar els primers centres a Catalunya, la congregació va treballar en zones mineres d'Astúries i pobles de Castella i la Manxa. La primera comunitat fora d'Espanya va ser a l'Argentina. Al 1955, la Congregació inicia l’acció missionera a Centreamèrica i, més tard, al Perú i Xile.
Etapes del Pare Coll
SEMINARISTA Des dels seus primers anys es sentia apòstol. Els seus amics acudien a sentir les prèdiques infantils que els feia des del balcó de casa seva. Tots veien en ell un futur sacerdot. Als onze anys va deixar Gombrèn i va anar a estudiar al seminari de Vic, on alternava els seus estudis amb l'ensenyança als nens de la masia de Puigseslloses. Pietat, estudi, ensenyança, apostolat: bons fonaments per a un futur fundador...VERS LA CASA DEL PARE

Feia sis anys que havia quedat cec sobtadament. Eren freqüents els atacs apoplèctics. La vida austeríssima, les corregudes apostòliques, la lluita contra les mil dificultats que trobava la seva Congregació, havien acabat les seves forces. Santament, tal i com havia viscut, va passar d'aquest món a la Casa del Pare de la mà de la Verge Maria.

SACERDOT El frare Francesc és ordenat sacerdot. Des d'aleshores es dedicarà, d'una manera plena i continuada, a tota mena de serveis ministerials i apostòlics: catequesis, confessions, direcció d'ànimes i, sobretot, predicació.Francesc Coll continuaria essent dominic tota la vida. Signaria posant davant del seu nom "Fra" i després del seu cognom les sigles "OP", que signifiquen orde dels predicadors (dominics). I portava molt endins de la seva ànima d'apòstol la consigna de Crist: "Aneu i prediqueu". Per això, lliure de càrregues parroquials, recorrerà tot Catalunya, predicant missions populars amb tant d'èxit que el seu company, Sant Antoni Maria Claret, deia: "Quan el Pare Coll ha predicat en una població, a nosaltres ja no ens queda res per a espigolar".

Darrera seu deixava una prolongació de la seva vida i de la seva missió: més de tres-centes germanes animades del seu mateix esperit. Avui són dues mil les dominiques de l'Anunciata que serveixen Crist en els germans: col·legis, missions, hospitals, asils, residències, obres socials, col·laboració amb parròquies i obres de l'Església... tot un ample ventall del servei cristià a Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia.

Fa un segle que el Pare Coll va morir, però el seu esperit resta viu.

Fou beatificat pel Sant Pare Joan Pau II.

FUNDADOR El món és petit per a un cor d'apòstol. El Pare Coll veia que les messes eren moltes. El seu afany, immens. Les seves possibilitats, limitades en el temps i en l'espai. Per què no ampliar el seu esperit i la seva missió? La resposta a aquest interrogant és l'obra mestra del Pare Coll: la CONGREGACIÓ DE DOMINIQUES DE L'ANUNCIATA. Les seves filles continuaran conrreant els camps on el Pare Coll anava sembrant la Paraula, especialment entre la joventut femenína. Els col·legis de l'Anunciata seran focus d'irradiació evangèlica, llars de formació humana, amb l'esperit de senzillesa, d'alegria, de servei que va caracteritzar el fundador.enrere
helenn!      Pau Torrent i Duran