Els tallers interaula d'Educació Infantil

Taller de cuina

NIVELL EDUCATIU: 2on cicle d'educació infantil

MOTIVACIÓ I PRÈVIES:

Cal tenir present que estar motivat esdevé un element bàsic per aprendre significativament i suposa un avantatge perquè l'alumne trobi sentit en els aprenentatges.

La motivació dels alumnes és un element fonamental per desenvolupar les activitats de manera òptima i àgil, i aconseguir-ne un bon aprofitament, així l'infant serà capaç de relacionar allò que aprèn amb tot allò que l'envolta.

Algunes estratègies de motivació que utilitzarem en aquest taller de cuina són:

 • Fer al nen/a participatiu en els processos de decisió, opinió i realització de cada una de les receptes que realitzarem
 • Facilitar materials manejables que simplifiquen i agilitin les tasques dels infants.
 • Definir uns objectius adequats a les habilitats i als coneixements dels infants que permetin desenvolupar-ne de nous.
 • Explicar de manera clara els objectius de la cada activitat, perquè l'infant conegui, abans d'encetar la tasca, quines són les demandes que se li formulen.
 • Establir seqüències d'activitats que segueixin un fil conductor clar, a través de les quals s'introdueixin les tasques més complexes de manera progressiva.

Pel que fa als 3 alumnes de la Maçana, amb els que realitzarem conjuntament els tallers, ens permetrà:

 • Desenvolupar les estratègies, actituds i habilitats que puguin ajudar a l'alumne sord a integrar-se.
 • Potenciar el coneixement mutu entre els alumnes oïdors i els alumnes sords, afavorint les relacions de respecte i de tolerància entre aquests.

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

 • Conèixer les característiques pròpies dels diferents aliments
 • Assolir els hàbits de neteja abans de cada àpat.
 • Desenvolupar en els infants els sentit crític per saber que convé menjar sense deixar-se portar per la propaganda o les modes.

CONTINGUTS D'ÀREA QUE ES TREBALLEN

A I: Descoberta d'un mateix

 • Reconeixement sensorial: gust, olor, tacte.
 • Consum d'una dieta equilibrada.
 • Satisfacció en les activitats

A II: Descoberta de l'entorn natural i social

 • Observació directa de diferents aliments: pa, oli, sucre, sal, tomates, i fruites diverses.
 • Característiques pròpies dels diferents aliments.
 • Interès en desenvolupar el sentit crític.

A III: Intercomunicació i llenguatges

Llenguatge verbal

 • Expressió oral de situacions comunicatives.
 • El llenguatge oral com a instrument de comunicació.
 • Actitud d'espera i atenció.

Llenguatge musical

 • Interpretació de la cançó: "Sóc un cuiner"
 • La música com a mitja d'expressió
 • Sensibilitat davant l'expressió musical

Llenguatge plàstic

 • Percepció de les qualitats sensorials en els materials i objectes a través dels sentits, especialment la vista i el tacte.
 • El llenguatge plàstic com a instrument de representació.
 • Interès per les produccions artístiques.

Llenguatge matemàtic

 • Identificació de la forma, el color i els materials d'objectes i aliments a través de l'observació directa.
 • Nocions bàsiques relacionades amb les figures geomètriques: cercle, quadrat, triangle i rectangle.
 • Interès pels resultats de les experiències realitzades amb els companys/es.

TEMPORITZACIÓ:

El taller de cuina té una durada de 2 sessions per cada grup d'alumnes que formen part dels tallers interaula. Aquests es realitzaran durant les tardes de cada divendres des de gener fins a final de curs.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

L'activitat es presenta de manera activa a partir de la realització de receptes de cuina bàsicament basades en la fruita i l'entrepà per fomentar en els nostres alumnes el seu consum.

1ª sessió:

Establirem un diàleg previ amb els alumnes per explicar-los en que consisteix el taller de cuina i quines receptes farem:

 1. Pa amb tomata, oli i sal / pa amb oli i sal / pa amb oli i sucre.
 2. Batuts de fruites (Aquesta recepta es realitzarà durant la 2ª sessió).

Escoltarem quines són les seves aportacions i què en coneixen d'aquestes receptes. Un cop escoltades les seves opinions passarem a fer la recepta.

Abans de començar a fer res farem adonar als infants de la importància que té rentar-se les mans abans de menjar: esmorzar, dinar, berenar o sopar i abans de tocar els aliments. (Hipervincles interessants: Sr. Sabó, Farmaceuticoline Rentar mans)

Els direm: Les mans us les heu de rentar moltes vegades al dia, encara que no ho sembli a les mans sempre hi pot haver bacteris perillosos per a la nostra salut. A vegades us penseu que les mans no estan brutes, si no estan negres, plenes de fang o amb guixots de bolígraf o de pintures. Però encara que us penseu que estan netes perquè no les veieu gaire brutes, els bacteris i els gèrmens són MINÚSCULS i no els podem veure a simple vista. Poden estar pertot arreu... Per això abans de començar anem tots a rentar-nos les mans.

Un cop tinguem les mans ben netes dividirem el grup en 3 subgrups:

 • uns faran pa amb tomata, oli i sal
 • els altres pa amb oli i sal
 • i els altres pa amb oli i sucre

I repartirem els aliments corresponents a cada grup tenint en compte que hi haurà una llesca de pa per a cada dos nens/es i ells mateixos l'hauran de dividir en dues parts iguals. Un cop tallades les llesques de pa descobrirem les formes geomètriques que han sorgit.

I seguirem amb la recepta posant damunt el pa els ingredients del quals disposem. Cada un dels subgrup passarà per les tres opcions.

Un cop hàgim acabat ens menjarem allò que hem preparat i rentarem tots els estris que hàgim fet servir.

Ja ben tips i amb tot ben net realitzarem un diàleg on verbalitzarem quin dels tres tipus de pa ens agradat més, per què?, recordarem els passos que hem seguit a l'hora de fer la recepta, què és el que ens ha costat més de fer i el que ens ha resultat més divertit, què hem après... i tot allò que pugui anar sorgint amb el diàleg amb el infants.

Donarem als infants una nota informativa pels pares perquè portin 2 fruites cada un per la pròxima sessió.

2ª sessió

Recordarem el que vam fer durant la 1ª sessió i ens rentarem les mans per començar a fer la nova recepta: Batuts de fruites.

Presentarem la liquadora als infants i els preguntarem si algú sap perquè serveix i com funciona. Segons les seves respostes els acabarem d'explicar allò que no sàpiguen.
També presentarem les diferents fruites que tinguem i en direm el seu nom, de quin color son, quina forma tenen, a què s'assemblen...

I finalment presentarem la resta d'estris que farem servir: plats i ganivets ensenyant-los el seu ús i recalcant que hem de vigilar molt amb els ganivets per no tallar-nos.

Repartirem les fruites als infants que les hauran de pelar i tallar a trossos perquè càpiguen dins la liquadora.

Mentre anem tallant les fruites podem anar cantant la cançó Sóc un cuiner

Sóc un cuiner
que remena les cassoles
faig bon menjar
i tothom se'n llepa els dits
Les cassoles en el foc
van bullint a poc a poc
i fregeixo les verdures
les patates i els fesols.

Un cop tinguem totes les fruites tallades i repartides en diferents plats a poc a poc i per ordre aniran passant cadascun del infants a posar un quants trossos de fruites variades a liquadora i veurem com va sortint el suc. Podem provar de fer diferent tipus de sucs barrejant en cada moment fruites diferents i anotant de que està fet cada un.

Un cop fets els sucs ens els veurem i farem adonar als infants de la importància de menjar fruites.

Netejarem tots els estris i finalment realitzarem un diàleg parlant de la l'activitat realitzada en aquesta sessió i recordant també la sessió passada.

RECURSOS I MATERIALS

En quan als recursos humans hi haurà una mestra per a cada taller.
I pel que fa als recursos materials seran tots aquells que formen part de l'aula a més de:

 • 18 llesques de pa de motlle de fleca (per sessió)
 • 6 o 7 tomates madures (per sessió)
 • Sal, oli i sucre
 • Fruites (que poden portar els alumnes)
 • Liquadora
 • Plats
 • Ganivets de plàstic
 • 3 safates per posar el pa
Helena Garcia, coordinadora del taller
Tallers d'Educació Infantil CEIP Silvestre Santaló / CEE La Maçana