Els tallers interaula d'Educació Infantil

Taller de joc cooperatiu

NIVELL EDUCATIU: Educació infantil

PRÒLEG:

El treball cooperatiu millora la motivació, l'autoestima i l'aprenentatge dels alumnes. Mitjançant els grups cooperatius els alumnes aprenen a posar en pràctica els seus coneixments i adaptar-los en funció de les seves necessitats. A través del joc els alumnes aprenen a donar, rebre i a compartir les coses.

MOTIVACIÓ I PRÈVIES:

La motivació es farà a través d'un fil conductor que serà l'explicació del conte:"La bruixa coloraina". Aquesta explicació es farà amb el suport visual d'unes làmines i servirà per introduir els jocs que es faran posteriorment.

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

 • Identificar els elements treballats en el conte.
 • Cooperar amb els companys
 • Aprendre a esperar, rebre i donar.

CONTINGUTS:

ÀREA 1:

 • Orientació per l'espai.
 • Cooperació amb els companys.

ÀREA 2:

 • Observació d'elements del marc natural: sol, muntanya, flor, herba,
 • Identificació del elements de l'entorn treballats.
 • Interès pels elements del marc natural.

ÀREA 3:

Llenguatge verbal:

 • Relació de les lletres que són iguals.
 • Identificar el nom dels colors.
 • L'actitud d'espera, de rebre i de donar.

Llenguatge matemàtic:

 • Composició d'un trenca-closques.
 • Iniciativa en les activitats.

Llenguatge musical:

 • La cançó dels colors.
 • Audició atenta de les cançons.
 • Concentració en les activitats.

Llenguatge plàstic:

 • Utilització de la tècnica de la pintura.
 • L'ordre i cura dels materials.

TEMPORALITZACIÓ:

Aquest taller es durà a terme en dues sessions de 60 minuts aproximadament.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:

En la primera sessió la mestra asseurà als nens en semicercle i amb el suport visual de l'ordinador els explicarà el conte de: "La bruixa coloraina". Cal destacar que durant l'explicació del conte els nens i nenes verbalitzaran les frases que es repeteixen: per exemple la fòrmula màgica: "Cua de gos, pell de dragó, paf!, té el color".
Seguidament dividirà els nens en tres grups de 4 nens cadascun per fer els jocs cooperatius.

El primer joc s'anomena "Els trenca-closques": consisteix en que cada menbre del grup tindrà un sobre amb 4 peces per formar un trenca-closques del conte ( cal destacar que a davant del sobre hi haurà el dibuix per fer de model).
La consigna del joc serà que cada nen té que fer el seu trenca-closques i que es poden donar peces als altres i compartir-les. El joc s'acabarà quan tots els membres del grup tinguin el seu trenca-closques acabat.

El segon joc s'anomena: "La sopa de lletres" , consisteix en que cada membre del grup té un sobre amb unes lletres fetes amb paper i plastificades. Al mig de la taula hi haurà un foli plastificat amb les siluetes de les lletres del títol del conte: "La bruixa coloraina". El joc consisteix en composar el títol posant cada lletre dels sobres a sobre de la que li correspon.

La segona sessió, després de repassar el conte, consistirà en la realització de tres jocs motrius:

 • El primer s'anomena "Abraçades de colors" i consisteix en que cada nen tindrà un gomet de un color diferent ( quatre colors en total ). Quan la mestra doni el senyal els nens que tenen el gomet dels mateix color hauran de fer grups. Seguidament es canviaran els gomets (que es posaran a la mà de cada nen) i aquesta vegada, quan la mestra doni la senyal, els nens que tenen el gomet del mateix color s'hauran de fer una abraçada.
 • El segon joc s'anomena: "Joc dels colors" . Per fer-lo la mestra posarà un gomet d'un color a cada nen i tots junts formaran una rotllana, la qual ha de formar una seqüència de colors, per exemple: groc, blau, vermell, verd, groc, blau, vermell, verd... La mestra es posarà al mig de la rotllana i dirà el nom d'un color, tots els nens d'aquest color s'hauran de canviar de lloc. Seguidament cada nen haurà d'anar a seure en una cadira, també la mestra, de manera que un nen quedarà sense seient, aquest es posarà al centre de la rotllana i dirà el nom d'un altre color, i així s'anirà succeïnt el joc.
 • El tercer joc s'anomena " La sorpresa". Per fer-lo la mestra asseurà als nens en una rotllana. Després cantarà la cançó d'un color, per exemple: "verd, verd, verd, és el color..... " i mentrestant els nens s'aniran passant una capseta. Quan la mestra acabi el nen que en aquell moment tingui la capseta l'obrirà i donarà al nen que té a la dreta i al que té a l'esquerra una bola de color. El joc s'acabarà quan tots els nens tinguin una bola per ells. En aquest joc es destacarà la importància del fet de compartir.

Per acabar el taller la mestra repartirà a cada nen un dibuix de la bruixa coloraina que cada nen podrar acolorir lliurement i endur-se a casa.

ORGANITZACIÓ DEL TALLER:

Recursos i materials:

 • Conte de: "La bruixa coloraina"
 • Sobres
 • Làmines amb imatges del conte
 • Paper
 • Gomets
 • Capseta
 • Boles de color de llaminadura
Montserrat Martí , coordinadora del taller
Tallers d'Educació Infantil CEIP Silvestre Santaló / CEE La Maçana

Conte de la bruixa Coloraina

VET AQUÍ QUE UNA VEGADA HI HAVIA UN PAÍS ON TOT ERA NEGRE I GRIS: EL CEL, LA MUNTANYA, L'HERBA, EL SOL I LA ROSELLA.

I TOTS ESTAVEN TRISTOS, MOLT TRISTOS... FINS QUE UN DIA VA PASSAR PER ALLÀ UNA BRUIXA QUE ES DEIA... BRUIXA COLORAINA, PERQUÈ ERA LA BRUIXA DEL COLOR.

PORTAVA UNA BOSSETA PLENA DE SORRA; PERÒ NO ERA UNA SORRA NORMAL, ERA MÀGICA: ELS GRANETS EREN DE TOTS ELS COLORS. N'HI HAVIA DE GROCS, VERMELLS, MARRONS, VERDS I BLAUS.

EN VEURE AQUEST PAÍS LA BRUIXA VA DIR: - OH, QUE TRIST! ON ÉS EL COLOR? I TOTS LI VAN EXPLICAR: - ÉS EL PAÍS DEL NEGRE I DEL GRIS. AIXÒ ÉS MOLT TRIST...

LLAVORS EL CEL VA DIR:

- BRUIXA COLORAINA DÓNA'M EL COLOR, QUE VULL SER FELIÇ.

I LA BRUIXA, TRAIENT SORRA DE LA BOSSETA VA DIR:

- D'ACORD! CUA DE GOS, PELL DE DRAGÓ, PAF! TÉ, EL COLOR! JA ETS BLAU!

LLAVORS LA MUNTANYA VA DIR:

- BRUIXA COLORAINA DÓNA'M EL COLOR, QUE VULL SER FELIÇ.

I LA BRUIXA, TRAIENT SORRA DE LA BOSSETA VA DIR:

- D'ACORD! CUA DE GOS, PELL DE DRAGÓ, PAF! TÉ, EL COLOR! JA ETS MARRÓ!

LLAVORS L'HERBA VA DIR:

- BRUIXA COLORAINA DÓNA'M EL COLOR, QUE VULL SER FELIÇ

I LA BRUIXA, TRAIENT SORRA DE LA BOSSETA VA DIR:

- D'ACORD! CUA DE GOS, PELL DE DRAGÓ, PAF! TÉ, EL COLOR! JA ETS VERDA!

LLAVORS EL SOL VA DIR:

- BRUIXA COLORAINA DÓNA'M EL COLOR, QUE VULL SER FELIÇ.

I LA BRUIXA, TRAIENT SORRA DE LA BOSSETA VA DIR:

- D'ACORD! CUA DE GOS, PELL DE DRAGÓ, PAF! TÉ, EL COLOR! JA ETS GROC

LLAVORS LA ROSELLA VA DIR:

- BRUIXA COLORAINA DÓNA'M EL COLOR, QUE VULL SER FELIÇ.

I LA BRUIXA, TRAIENT SORRA DE LA BOSSETA VA DIR:

- D'ACORD! CUA DE GOS, PELL DE DRAGÓ, PAF! TÉ, EL COLOR! JA ETS VERMELLA

I QUE N'ESTAVEN DE CONTENTS! AQUELL PAÍS DEL NEGRE I DEL GRIS ES VA CONVERTIR EN EL PAÍS DELS COLORS

LA BRUIXA COLORAINA, QUE JA FEIA TARD PER ANAR A VOLTAR MÓN, ES VA ACOMIADAR DELS SEUS NOUS AMICS I ES VA ADONAR QUE MAI MÉS ESTARIEN TRISTOS. GRÀCIES A LA SEVA MÀGIA SERIEN FELIÇOS PER SEMPRE MÉS.