El CEIP Josep de Ribot i Olivas deu el seu nom a la persona que va cedir el terreny per construir-lo.

L'escola està situada al marge dret de la carretera que, sortint de Vilamalla, condueix al poble de Siurena.

En pocs cursos, el centre ha passat de disposar de tres aules, a quatre el curs 2000-01 i, finalment, a cinc el curs 2003-04, amb les seves corresponents mestres. Actualment el nombre total d'alumnes és de 59.

Els alumnes del centre viuen, majoritàriament, a la zona residencial del polígon Pont del Príncep i la resta provés del nucli antic del poble, de Siurana i de Figueres.

L'escola ofereix servei de "guarderia" de 8 a 9 hores del matí i servei de menjador escolar, serveis que es desenvolupen en el menjador d'obra recentment estrenat i inaugurat pel delegat territorial d'ensenyament de Girona, el Sr. Joaquim Bosch.

A part de les activitats comunes amb la ZER Canigó, l'escola juntament amb l'AMPA, organitza activitats diverses com són el Carnaval, Sant Jordi, etc. i impulsa noves metodologies com la dels equips cooperatius i tallers (com el d'audiovisuals dels mitjans).

El CEIP Josep de Ribot i Olivas compta sempre amb el suport de l'AMPA en tot el que s'organitza així com el de l'Ajuntament del poble, el qual paga, fins i tot, els llibres de text a tots els alumnes empadronats a Vilamalla alhora que finalitza les obres de l'espai polivalent que l'escola disposarà com a gimnàs cobert.

L'escola forma part, conjuntament amb les de Vilabertran i el Far d'Empordà, de la ZER Canigó.


 

Per a més informació, visiteu la pàgina de la ZER Canigó: http://www.xtec.es/zercanigo