Contacta

El CEIP Santa Eugènia és una escola pública, catalana, plural, participativa, de convivència, que educa en i per la democràcia, la pau, la solidaritat i la col·laboració i que promou el respecte per l’entorn social i natural.

Facilita la participació de tota la comunitat educativa, pares i mares, mestres, alumnes i personal no docent del centre.

El nostre projecte d’escola es basa en:

 • La interculturalitat, que és la resposta pedagògica a l’exigència de preparar persones capaces de desenvolupar-se en una societat multicultural i idealment democràtico-pluralista.

 • El treball de valors, per fomentar les actituds solidàries enfront postures competitives.

 • La sistematització de la llengua oral, per tal que el nen/a trobi a la classe un ambient acollidor i estimulant, que afavoreixi el desenvolupament de la parla i que l’ajudi a trobar l’equilibri entre les manifestacions més espontànies i l’organització de les idees que vol comunicar.

 • La relació família-escola, establir un clima de cooperació mútua.

 • El tractament interdisciplinari de les àrees d’aprenentatge.

 • Atenció a la diversitat individual, social i cultural.

 • Potenciació de les capacitats artístiques i creatives.

 • Introducció a les noves tecnologies.

El CEIP Santa Eugènia forma part del Pla d’Entorn “Pla d’Educació i convivència” on tots els membres de la comunitat educativa treballen plegats per contribuir a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans del barri de Sant Narcís i Santa Eugènia.

Idioma estranger: anglès

Servei de menjador amb càtering

Associació de pares i mares (AMPA)

EQUIPAMENTS

 • 9 aules per grup classe

 • Aula de psicomotricitat/música

 • Aula d’educació visual i plàstica

 • Aula d’informàtica

 • Aula d’idiomes

 • Aula d’acollida

 • Aula d’audiovisuals i sala de mestres

 • Sala d’actes/teatre

 • Aula d’educació especial

 • Biblioteca

 • Pati amb dos espais diferenciats: un per a educació infantil (on hi ha estructures per jugar) i un per a educació primària (amb una pista esportiva)

 • L’Educació física es duu a terme al Pavelló de Santa Eugènia (al costat de l’escola).