article 18.1 de Constitució, regulat per la llei 5/1982 de 5 de maig.

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiari a la pròpia imatge, la direcció d'aquest centre, sempre, demanarà el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i/o filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables; per aquest motiu, és possible que en aquest espai web, trobeu alguna fotografia amb algún rostre difuminat, per garantir la intimitat a la pròpia imatge dels que així ho demanin.

Correu Electr˛nic