A c t i v i t a t s
Curs 2007/08
 
Activitats específiques
 
 
Fi del 1r trimestre
Jornades Culturals
Sant Jordi
 
 
   
Fi de curs
 
       
 
Sortides
 
 
Visita a l'estació meteorològica de Sant Pau de Segúries