Declaració de vaga


 

Sr Director de l'IES de la Bisbal,

 

M Luz Díaz Lara, com a representant dels alumnes en el Consell Escolar, comunico que el dijous 26 de novembre de 1.998 els alumnes de batxillerat, COU, FP i Cicle Formatiu ens manifestarem davant d'Ensenyament a Girona, juntament amb els instituts de Banyoles, Celrà i rodalies.

Ens manifestarem per els següents motius:

-Eliminació de barracots i substitució per instal.lacions dignes.

-Un augment del pressupost destinats als centres públics de Catalunya fins a arribar a la mitja europea d'inversió segons el PIB.

-Suficient oferta de Cicles Formatius de FP i distribució adequada pel territori, assegurant el cobriment de les demandes efectuades pels estudiants.

-Adequació als centres d'espais de suport: Biblioteques, aules d'informàtica, aules d'estudi, gimnasos, etc

Ens sembla que són suficients motius, juntament amb molts d'altres, per manifestar-nos.

 

M LUZ DÍAZ LARA

REPRESENTANT DEL CONSELL ESCOLAR.