IESI la Bisbal
  97-98

Enquesta sobre el funcionament del centre. PROFESSORS

 

Puntua de 0 a 5: ( 0 = gens d'acord 5 = totalment d'acord )

Seminari:

 

 

 

 

 

Funcionament equip directiu

 

 

1. Valoració global com equip directiu

1

 

 

2. Receptivitat davant els suggeriments, les queixes, les crítiques,...

2

 

 

3. Capacitat de treball

3

 

 

4. Manera de resoldre problemes en general

4

 

 

5. Disciplina a nivell d'alumnes

5

 

 

6. Disciplina a nivell de professorat

6

 

 

7. Disciplina a nivell del propi equip

7

 

 

8. Manera de dur els claustres

8

 

 

9. Transmissió de la informació Junta -> Caps Departament -> Claustre

9

 

 

10. Forma d'estructurar el Centre

10

 

 

11. Coherència de l'equip

11

 

 

Ambient Centre

 

 

12. Ambient general del Centre pel que fa a profes

12

 

 

13. Ambient general del Centre pel que fa a alumnat

13

 

 

Temes Pedagògics

 

 

Manera com s'han distribuit els alumnes en grups aquest curs

 

 

14. Pel que fa a la ràtio alumnes / grup

14

 

 

15. Pel que fa a nivells acadèmics diferenciats

15

 

 

16. Pel que fa a manera de triar crèdits variables

16

 

 

17. Manera d'assignar els alumnes als diversos crèdits variables

17

 

 

Equips docents i UAC's:

 

 

18. Consideres operatiu el nš de profes de cada equip docent per tal de conèixer els alumnes

18

 

 

19. I pel que fa a coordinar actuacions educatives

19

 

 

20. I pel que fa a rebre informació

20

 

 

21. Què et semblaria oferir sempre uns C.V. d'objectius molt bàsics i essencialment manipulatius per alumnes amb dificultats especials d'aprenentatge

21

 

22. Et sembla bé la manera com hem muntat les UAC's aquest any

22

 

 

23. Participaries voluntàriament com a professor UAC de la manera com està actualment

23

 

 

24. Quants alumnes per grup trobes que no poden rebre l'atenció que necessiten?

24

 

 

25. Et semblaria interessant tornar a introduir hores AI per aquest tipus d'alumnes?

25

 

 

26. Valores positivament l'enquesta que volem passar als alumnes per tal que opinin sobre el funcionament del Centre en tots els aspectes

26

 

27. Què t'agrada i què no t'agrada del Centre ? (pots contestar darrera)