IESI la Bisbal
  97-98

Enquesta sobre el funcionament del centre

 

A. General.

Curs+ Grup :

   

 

1. Vas a l’escola amb il·lusió? (1 = gens / 5 = molt alegre)

 

2. Estan bé les instal·lacions del centre? (1 = fatal / 5 = immillorables)

 

3. Dificultat de l’Eso. (1 = molt difícil / 5 = molt fàcil)

 

4. Al centre, trobes que hi ha companyerisme? (1 = gens / 5 = molt)

 

5. Estàs content/a amb els crèdits variables que t'han assignat? (1 = gens / 5 = totalment)

 

6. Et sembla bé la manera com es fan els grups en les diverses assignatures ? (1 = gens / 5 = totalment)

 

 

B. Particular. (1 = gens / 2 = poc / 3 = regular / 4 = força / 5 = molt)

 

 

Professor/a:

Català

 

 

Castellà

Socials

Idioma

Mates

Naturals

Tecno

Música

Ed. fís.

Plàstica

7. Hi ha bon ambient a la classe?

                   

8. Tens interès per l’assignatura?

                   
                     

9. És puntual el/la professor/a?

                   

10. Domina l’assignatura?

                   

11. L’entens quan explica?

                   

12. Té respecte cap els alumnes?

                   

13. És just/a avaluant?

                   

14. En general, t’agrada com a professor

                   

 

15. Explica en tres línies màxim el que més t’agrada de l’escola (darrera).

 

16. Explica en tres línies màxim el que menys t’agrada de l’escola (darrera).