IESI la Bisbal
97-98    


Consideracions generals sobre l’enquesta

 

Cada alumne contestava l’enquesta, personalment, i directament a l’ordinador

Els ítems que es demanaven eren els següents:

A. General.

Curs+ Grup :

 

1. Vas a l’escola amb il·lusió? (1 = gens / 5 = molt alegre)

 

2. Estan bé les instal·lacions del centre? (1 = fatal / 5 = immillorables)

 

3. Dificultat dels estudis (1 = molt difícil / 5 = molt fàcil)

 

4. Al centre, trobes que hi ha companyerisme? (1 = gens / 5 = molt)

 

5. Estàs content/a amb els crèdits variables que t'han assignat? (1 = gens / 5 = totalment)

 

6. Et sembla bé la manera com es fan els grups en les diverses assignatures ? (1 = gens / 5 = totalment)

 

 

B. Particular. (1 = gens / 2 = poc / 3 = regular / 4 = força / 5 = molt)

Professor/a:

                   

7. Hi ha bon ambient a la classe?

                   

8. Tens interès per l’assignatura?

                   

9. És puntual el/la professor/a?

                   

10. Domina l’assignatura?

                   

11. L’entens quan explica?

                   

12. Té respecte cap els alumnes?

                   

13. És just/a avaluant?

                   

14. En general, t’agrada com a professor

                   

 

INTERPRETACIÓ RESULTATS

 

La primera part del full de resultats té l’aspecte següent:

 

Prof. XXX (Exemple fictici)

 

Ambient

Assign.

Puntual.

Domini

s'Entén

Respecte

Justícia

Global

 

75

72

79-

79

56--

80

78

71-

                 

B3

83+

83+

70-

64--

71

79

80

75

A4B

72

65-

82+

86+

45--

82

76+

70--

E41

80-

70

82-

75

53

80+

70--

70+

 

Les puntuacions són sobre 100. Com que els alumnes puntuaven de 1 a 5, cal considerar l’aprovat a 60. Per això, les notes per sota de 60 estan en negreta. Són les que potser reflecteixen algun problema que caldria analitzar.

 

Els signes + i - volen dir desviacions per sobre o sota la mitjana, respectivament. Cal tenir en compte que la mitjana depén de cada curs. Per tant, un signe - en una línia per una puntuació de 82 pot ser signe + en un altre curs (vegeu Puntualitat de l’exemple fictici). Tingueu en compte que l’aparició de signes + implica automàticament la de signes -, ja que parlem de desviacions respecte de la mitjana i per tant els signes no volen dir més que això: per sobre o per sota de la resta de profes del curs. Cada signe vol dir 10 punts de desviació (sobre 100)

 

La primera línia és el total de tots els cursos. La resta són els diversos cursos que imparteix el professor. La lletra inicial vol dir el pla d’estudis (Adm-Del-Bup i cou-Eso). El 3r.BUP s’ha unificat els 2 grups en un sol B3. Dels cursos d’ESO n’hem fet 2 grups: el 1 i el 2 degut a les complicades agrupacions en cada crèdit. Així, per ex., E11 vol dir el grup 1 de 1rESO que correspondria als grups A,B i C reals.

 

La segona part del full de resultats té l’aspecte següent:

 

XXX-(professor fictici)

 

Mitja

Desv.

1

2

3

4

5

Total

Bon ambient a l'aula?

373

98

4

12

26

18

21

81

Interessa l'assignatura?

360

117

4

11

20

23

22

80

El PROFE: és puntual?

344

101

2

13

25

28

12

80

domina matèria

397

98

1

6

15

29

28

80

l'entens?

281

128

15

19

22

34

10

80

respectuós?

399

84

0

4

17

35

24

80

just?

390

89

7

15

36

79

23

80

Puntuació

354

79

1

4

34

33

0

80

 

Aquí es reflecteixen el núm. exacte de cada tipus de puntuació (1-2-3-4-5) que ha rebut el professor. Globalment en la primera taula i després curs per curs. La desviació mesura la dispersió de notes: quant més baixa, més unanimitat a l’hora de valorar l’ítem, quant més alta més discrepàncies genera el professor. La mitja vol dir la mitjana multiplicada per 100. Per tant, és sobre un màxim de 500

Si voleu més aclariments o comentar algun aspecte en concret, en podem parlar quan vulgueu.