IESI la Bisbal
97-98    

 

RESULTATS MACRO-ENQUESTA
SOBRE EL PROFESSORAT
I
SOBRE EL CENTRE

 

 


 

 

VALORACIÓ DEL PROFESSORAT

 

TOTAL IESI

 

 

Ambient

Assign.

Puntual.

Domini

s'Entén

Respecte

Justícia

Global

TOTAL

78

74

78

84

75

80

77

78

 

RESULTATS PER GRUPS

 

FP- ADMINISTRATIUS

 

Ambient

Assign.

Puntual.

Domini

s'Entén

Respecte

Justícia

Global

3A

79

72

73-

79-

75

76

75

73-

3B

81

75

77

81

75

81

78

77

4A

81

79+

81

82

74

82

79

79

4B

78

75

78

82

70-

77

78

78

5A

82

77

79

83

74

83

79

81

5B

82

74

86+

84

72

78

78

76

 

FP- DELINEANTS

 

Ambient

Assign.

Puntual.

Domini

s'Entén

Respecte

Justícia

Global

3r

84+

82+

80

83

76

83

78

78

4t

84+

79+

80

82

75

85+

79

82

92++

83+

84+

84

80+

85+

80

84+

 

BUP i COU

 

Ambient

Assign.

Puntual.

Domini

s'Entén

Respecte

Justícia

Global

3r.

78

69-

77

86

72

79

76

75

4A

66--

72

71-

83

73

73-

74

72-

4B

70-

67-

74

82

69-

77

76

73-

 

ESO 1r.cicle

 

Ambient

Assign.

Puntual.

Domini

s'Entén

Respecte

Justícia

Global

1 AB

67--

71

72-

76-

71

69--

69-

68--

1 DEF

81

80+

83+

86

81+

82

81

83+

2 AB

78

77

82

86

78

85+

83

84+

2 CD

79

78

81

86

78

85+

82

82

UAC1

59---

66-

75

71--

73

77

71-

74

 

ESO 2n.cicle

 

Ambient

Assign.

Puntual.

Domini

s'Entén

Respecte

Justícia

Global

3 AB

79

73

76

84

77

83

79

78

3 CD

76

75

79

86

74

77

73

76

4 ABC

78

70

76

86

72

82

75

77

4 EFG

81

71

77

88

72

84

78

77

UAC2

86+

74

89+

90+

85++

80

74

79

 

Les puntuacions són sobre 100. Com que els alumnes puntuaven de 1 a 5, cal considerar l'aprovat a 60.

Com podeu comprovar no hi ha ni un sol ítem de cap curs que estigui per sota de 60. Per tant, cal considerar una valoració altament positiva en tots i cada un dels apartats.

Cada signe + / - vol dir desviació positiva / negativa de 5 punts respecte de la mitjana

 

Pel que fa al núm. de 1, 2, 3, 4 i 5 que s'han posat, heus aquí la taula amb els resultats:

 

RESULTATS GLOBALS DE TOT EL PROFESSORAT

 

 

Mitjana

Desv.típ.

1

2

3

4

5

Total

Bon ambient a l'aula?

3.91

1.09

303

434

1392

2366

2527

7022

Interessa l'assignatura?

3.72

1.14

382

647

1640

2264

2091

7024

El PROFE: és puntual?

3.91

1.13

361

485

1236

2294

2644

7020

domina matèria

4.19

1.03

245

297

836

2126

3502

7006

l'entens?

3.74

1.19

469

633

1399

2276

2239

7016

respectuós?

4.01

1.12

371

372

1030

2310

2929

7012

just?

3.87

1.16

414

500

1201

2312

2559

6986

Puntuació

3.88

1.05

293

420

1321

2770

2207

7011

 

La desviació mesura la dispersió de notes: quant més baixa, més unanimitat a l'hora de valorar l'ítem, quant més alta més discrepàncies genera.

 

Fixem-nos que la MODA (en negreta), o sigui, la puntuació que surt més sovint, és sempre o bé 4 o bé 5.

 

Com a conclusió, podríem dir, a grans trets, que sembla que l'alumnat està prou content i satisfet amb el conjunt de professorat que tenen.

A grosso modo, els més satisfets són els alumnes de FP Delinenants (sobretot els cursos més alts) i el 1r.cicle d'ESO amb la notable excepció dels grups A i B de 1r que, paradoxalment, són els més crítics amb els professors. En un 2n terme estan els del cicle superior d'ESO i els FP Administratius. En aquest últim cas, seguim la tònica dels Delineants: quan més alt el curs, més alt el grau de satisfacció.

Per últim, els més decontents són els COUs i en menor mesura el 3r BUP.

 

Només una precissió: és agosarat intentar comparar notes de cursos diferents. Pot ser que no tinguin res a veure. Cadascú que s'ho agafi com li sembli.

 

 

 


 

VALORACIÓ DEL CENTRE

 

RESULTATS ENQUESTA GENERAL SOBRE EL CENTRE

 

 

Il.lusió

Instal.lacions

Dificultat estudis

Companyerisme

Tria cr.Variables

Grups per nivell

TOTAL

64

46

63

75

72

76

             

A3A

75+

62++

58-

88+

   

A3B

56-

53+

63

78

   

A4A

70+

62++

56-

73

   

A4B

56-

63++

49-

69-

   

A5A

62

51+

66

72

   

A5B

69

41

59

67-

   

D3A

77+

51+

66

80+

   

D4A

69+

69++

56-

93++

   

D5A

67

59+

61

99++

   

B3

60

30--

57-

80

   

B4A

50-

38-

62

56--

   

B4B

60

39-

61

71

   

E11

64

41

66

88+

78+

83+

E12

72+

58+

74+

72

77

76

E21

65

45

65

72

67

73

E22

70+

41

64

79

73

82+

EU1

33

40

80

20

73

73

E31

62

41-

59

74

74

81

E32

68

46

66

81+

69

73

E41

60

46

66

73

70

72

E42

56-

34-

61

65-

70

75

EU2

54-

54+

51-

80+

57-

66-

 

Evidentment, el més criticat són les instal.lacions del Centre per part dels que estan a l'antic Institut de Batxillerat, cosa possiblement no massa sorprenent. Curiosament, el més valorat és l'agrupació flexible a l'ESO. El grau de companyerisme es valorat molt negativament en la UAC-1 i en canvi molt positivament en la UAC-2. Sorpren gratament la qualificació d'aquest apartat en el 5è de Delinenants: 99/100. No es pot negar que hi ha d'haver molt bon ambient. Observeu el contrast amb COU Lletres: 56/100.