IESI la Bisbal
97-98    


Respostes del Professorat

 

Item

Mitja

Med.

Mitj.pon

Desv.es.

 

Equip Directiu

       

p1

Valoració Global

3,872

4

3,914

0,767

p2

Receptivitat

3,500

4

3,559

1,109

p3

Capacitat de treball

4,132

4

4,147

0,777

p4

Resolució de problemes en general

3,526

4

3,559

0,922

p5

Disciplina alumnes

3,308

3

3,314

1,055

p6

Disciplina professors

3,205

3

3,257

1,260

p7

Disciplina a nivell del propi equip

3,889

4

3,920

0,892

p8

Claustres

3,538

4

3,543

0,996

p9

Transmissió de la Informació

3,410

4

3,486

1,292

p10

Forma d'Estructurar el Centre

3,257

4

3,323

1,245

p11

Coherència de l'equip

3,621

4

3,667

0,979

 

Ambient Centre

       

p12

Professors

3,462

3

3,457

0,790

p13

Alumnes

3

3

3

1,076

 

Distribució dels alumnes en grups

       

p14

Ràtio alumnes/grup

4,122

4

4,243

1,005

p15

Agrupament flexible

3,375

4

3,472

1,580

p16

Tria Crèdits Variables

2,972

3

3

1,108

p17

Assignació de Crèdits Variables

2,944

3

3

1,194

 

Equips docents i UAC

       

p18

Operativitat n.de professors a cada equip docent

2,595

3

2,636

1,343

p19

íd. Per coordinar actuacions educatives

2,139

2

2,125

1,376

p20

íd. Per rebre informació

2,838

3

2,909

1,344

p21

Cal oferir CV manipulatius

4,333

5

4,514

1,177

p22

UAC's actuals

2,132

2

2,118

1,492

p23

T'oferiríes Voluntari per UAC

0,718

0

0,514

1,413

p24

Hi ha alumnes que no poden rebre l'atenció necessària

3,250

3

3,333

1,446

p25

Tornar a introduir Hores AI

3,853

5

4,033

1,778

p26

Cal passar una enquesta a l'alumnat

3,811

5

3,970

1,838