APLITICS ENSENYAMENT

(Properament el Departament farà un portal d'aplitics)

Documents i models Organització i Funcionament, (al Portal)
ANUAL VELL
Dades anuals inspecció Zer
Demanda material TIC
ANUAL NOU
Competències bàsiques a 5è
Propostes de mestres
Reutilització de llibres
Indicadors de centres
Competències bàsiques a 6è
Valoració d'interins 1r any
Supervisió centres docents
Qüestionari Puntedu
Composició dels grups de cada escola Preinscripció i vacants
Valoració Funcionaris en pràctiques
Directora ZER, acceptar o rebutjar peticions PAS Accés a la sala de caps
Estadística d'Informàtica
Vagues:
Concurs de directors/es
Substitució prova B2 (Opos)
Estadística del Puntedu
Activitats fora centre
Renovació dels Consells Escolars
Assignació de tutories
     
Sistema d'intercanvi d'informació
Absèntisme personal
Fons d'acció Social
Beques llibres i material

Torna a l'indexPàgina inicial

 

 

http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=2009002:46